Heb ik een conformiteitsverklaring nodig?

Heb ik een conformiteitsverklaring nodig?” Je bent ondernemer. Jouw producten maak je zelf of je importeert ze uit bijvoorbeeld China. Vervolgens wil je ze verkopen in een of meerdere landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Dan is het aannemelijk dat jouw product moet voldoen aan minimaal één van de richtlijnen voor productveiligheid. In dat geval is CE-markering verplicht en heb je ook een conformiteitsverklaring nodig. Dit document wordt ook wel een Verlaring van Overeenstemming genoemd. Ter illustratie vind je hier een overzicht van de landen van de EER.

Welke productgroep?

Om te bepalen of jouw product dit nodig heeft, moet je eerst vaststellen in welke productgroep het valt. De landen van de Europese Unie hebben gezamelijk 25 groepen benoemd. Voor alle producten die in één of meer van deze groepen thuis horen, is CE-markering verplicht. Dan moet je ook een conformiteitsverklaring opstellen.

Wat zijn de productgroepen?

 1. Actieve implanteerbare medische hulpmiddelen
 2. Gastoestellen
 3. Kabelbaaninstallaties voor personenvervoer
 4. Bouwproducten
 5. Ecologisch ontwerp van energiegerelateerde producten
 6. Elektromagnetische compatibiliteit
 7. Apparaten en beveiligingssystemen bestemd voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen
 8. Explosieven voor civiel gebruik
 9. Warmwaterketels
 10. Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek
 11. Liften
 12. Laagspanning
 13. Machines
 14. Meetinstrumenten
 15. Medische hulpmiddelen
 16. Geluidsemissie in het milieu
 17. Niet-automatische weegwerktuigen
 18. Persoonlijke beschermingsmiddelen
 19. Uitrusting onder druk
 20. Pyrotechniek
 21. Radioapparatuur
 22. Pleziervaartuigen
 23. Beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
 24. Veiligheid van speelgoed
 25. Drukvaten van eenvoudige vorm

Conclusie

Samengevat, je kunt een volgorde van handelen toepassen. Het is raadzaam om eerst vast te stellen in welke landen jouw product te koop zal zijn. Vervolgens kijk je of er in die landen Europese wetten t.a.v. productveiligheid gelden. Als dat het geval is, kijk je in welke productgroep jouw product onderverdeeld is. Dan kun je bepalen of het product CE-markering behoeft. Is dat ook het geval, dan heeft jouw product een conformiteitsverklaring nodig. Dit doe je als beste voordat je jouw product op de markt brengt.

Conformiteitsverklaring nodig? Lees hier hoe het zit.
De conformiteitsverklaring getekend | Foto van Lewis Keegan op Unsplash

Tot slot tref je hier beneden nog enige links naar artikelen en videos. Deze zijn misschien ook interessant voor je.

Heb ik een conformiteitsverklaring nodig?” Update-info

De laatste update is gemaakt op vrijdag 7 oktober 2022.

Was this article helpful?

Related Articles