Is de conformiteitsverklaring echt?

Is de Conformiteitsverklaring echt? Deze wordt overigens ook wel een Verklaring van Overeenstemming genoemd. Lees hier wat je moet weten.

Is de inhoud actueel?

Een conformiteitsverklaring verstrekt belangrijke informatie over het product. Die moet altijd relevant zijn. Ook is het van essentieel belang dat die informatie voortdurend in overeenstemming is met de actuele situatie. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt primair bij de fabrikant van het artikel. Er kan ook een gemachtigde vertegenwoordiger verantwoordelijk zijn. Dat is voor de betreffende fabrikant dan een European Authorized Representative. De contactgegevens van een van beiden staan op de Verklaring van Overeenstemming.

Wat staat er in de Conformiteitsverklaring?

De verklaring geeft aan welke EU-wetgeving, geharmoniseerde normen en andere technische specificaties worden nageleefd. Dit document bevat:

  • de productspecificaties, 
  • de contactgegevens van de fabrikant of zijn gemachtigde vertegenwoordiger in de Europese Unie, en 
  • de verwijzing naar de certificatie-instantie, indien van toepassing.

Niet elk product product indiceer je onder één CE-markeringsrichtlijn. Vaak pas je meerdere richtlijnen toe op hetzelfde product. In Wat is een conformiteitsverklaring? lees je er meer over.

Is de conformiteitsverklaring echt? Alleen dan kan zowel de fabrikant als de verkoper gerust zijn. Lees hier hoe het zit.
Is de conformiteitsverklaring echt? Alleen dan kan zowel de fabrikant als de verkoper gerust zijn | Foto van Sebastian Herrmann op Unsplash

Hoe controleert de verkoper of het echt is?

Als verkoper ontkom je niet aan de verantwoordelijkheid aangaande de veiligheid van het product. Vraag daarom altijd bij jouw leverancier om een geldende Verklaring van Overeenstemming. Controleer of de informatie die hierboven beschreven staat aanwezig is. Bij vragen neem je contact op met de fabrikant of de gemachtigde vertegenwoordiger (European Authorized Representative). De contactgegevens staan er in. Ze moeten daar ook ontegenzegglijk bereikbaar zijn. Zo niet, dan is de verklaring niet echt. Je kunt ook om advies vragen bij een expert van een CE-markering Adviesbureau.

Tot slot tref je hier beneden nog enige links naar artikelen en videos. Deze zijn misschien ook interessant voor je.

“Is de Conformiteitsverklaring echt? Update info

De laatste update is gemaakt op dinsdag 20 september 2022.

Was this article helpful?

Related Articles