1. Home
  2. Knowledge Base
  3. EU productregelgeving
  4. CE-markering
  5. Stappenplan naar CE-markering, doe het zelf

Stappenplan naar CE-markering, doe het zelf

Stappenplan naar CE-markering, doe het zelf. Je leest het goed. In de meeste gevallen kun je zelf de ce-markering reguleren. Hier lees je hoe je dat doet.

Voordelen van CE-markering

Producten die CE gecertificeerd zijn, hebben 2 grote voordelen ten opzichte van producten die dat niet zijn. Allereerst is er het aspect van de veiligheid van het product. Wanneer het een CE-markering bevat, voldoet het aan alle Europese richtlijnen ten aanzien van de veiligheid. Dat is niet alleen voor de gezondheid van de gebruiker, maar ook voor het milieu in het algemeen bijvoorbeeld. Voor je gaat verkopen, is het belangrijk om te weten dat alles voldoet aan de relevante wetgeving.

Vervolgens is er nog een enorm voordeel. Dit heeft te maken met het recht dat jij als verkoper krijgt om een gigantische markt aan te boren. Met een CE-markering heb jij namelijk een “vrij verkeer van goederen” binnen de EER (Europese Economische Ruimte). Dat is een groep landen die samen afspraken gemaakt hebben en daarvoor gezamelijke wetten en regels hebben opgesteld. Lees daarover meer in het artikel In welke landen is de CE-markering vereist? Dit is nu nog Engelstalig, maar op zeer korte termijn kun je dit ook in het Nederlands lezen. Er staat in elk geval een overzicht per landkaart in, dat geeft je alvast een goed idee van hoe groot de markt voor jouw product kan zijn.

Het stappenplan naar CE-markering, doe het zelf in 6 stappen

In de afbeelding zie je een grafische weergave van de stappen die je neemt om tot CE-certificering te komen. Daaronder staat de uitleg over elke individuele stap.

Zes stappen naar CE-markering, doe het zelf. Hier lees je hoe je dat doet.
Zes stappen naar CE-markering, doe het zelf. Je leest het goed. In de meeste gevallen kun je zelf de ce-markering reguleren. Hier lees je hoe je dat doet | Graphics door Ellina Goncharova van Alura Group

Stap 1 – Identificeer de toepasselijke richtlijn(en), verordeningen en eisen

De Europese Unie heeft in CE-richtlijnen en verordeningen verschillende eisen gedefinieerd. Die hebben betrekking op verschillende productgroepen, zoals bijvoorbeeld speelgoed, elektrische apparatuur, machines en bouwproducten. Een overzicht van alle productgroepen, richtlijnen en verordeningen vind je in de De ultieme CE-markering gids.

Richtlijn, of Verordening?

Ter informatie eerst dit: richtlijnen en verordeningen zijn niet hetzelfde. Een richtlijn is een voorschrift dat de lidstaten bindt om een bepaald wetgevend resultaat te bereiken: een bindend advies. Elke afzonderlijke lidstaat is vrij om te bepalen hoe ze dat resultaat gaan behalen. Daardoor kan de wetgeving in het ene land afwijken van die in een ander land. Maar uiteindelijk moet het resultaat (lees: het product dat aan de relevante eisen voldoet) wel overeenkomen met het door de EU gestelde (bindend) advies. Verordeningen daarentegen, zijn bindende regels die in elke lidstaat hetzelfde zijn.

Welke productgroep?

In deze eerste stap kijk je in welke productgroep jouw artikel valt. Vervolgens zoek je naar regelgeving die van toepassing is op deze productgroep. In de eerdergenoemde CE-markeringsgids vind je alle informatie hierover. Het kan heel goed zijn dat een product te maken heeft met meer dan een richtlijn of verordening. Zo vallen bijvoorbeeld diverse elektr(on)ische producten onder de LVD-, EMC- èn RoHS-richtlijnen. Voor elke productgroep zijn geharmoniseerde normen vastgesteld. Daarin worden de cruciale producteisen van de rechtshandelingen uitgewerkt in technische bewoordingen. Je kunt deze normen gebruiken om de eisen van de wet in de praktijk te brengen.

Welke specifieke eisen?

Je weet nu welke eisen er vastgelegd zijn voor de productgroep waarin jouw artikel valt. Echter, niet elk artikel in jouw productgroep is hetzelfde natuurlijk. Daarom is het van belang dat je ook weet welke eisen er specifiek voor jouw product gelden. Concluderend kijk je in stap 1 dus eerst naar de algemene normen en vervolgens binnen die normen naar de regels die voor jouw product gelden. Pas dan ga je verder met het stappenplan naar CE-markering.

Stap 2 – Bepaal een geschikte weg naar conformiteit (ofwel: overeenstemming met de relevante regels)

Veel producten op de Europese markt vallen in een lage risicoklasse. Is dat bij jouw product het geval, dan mag je het meestal zelf testen en certificeren. Echter, van sommige producten eist de Europese Unie dat die beoordeeld worden door een zogenaamde aangemelde instantie. Dat zijn producten met een verhoogd veiligheidsrisico. In dit laatste geval mag je niet zelf het CE-markeringsproces doorlopen. Wat je in elk geval kunt doen is een expert om hulp vragen. Die helpt je ook indien je de weg van zelf-certificering bewandeld.

Stap 3 – Beoordeel de conformiteit van het product

In deze stap controleer je of jouw artikel voldoet aan alle technische eisen. Je schat alle mogelijke gebruikersrisico’s en vervolgens documenteer je die. Dat laatste breng je meteen in de volgende fase.

Stap 4 – Stel de Technische Documentatie samen

Je bent verplicht om een Technisch Dossier (TD) samen te stellen. Dit moet alle informatie bevatten die nodig is om de conformiteit van het product met de toepasselijke richtlijnen aan te tonen. Hoe je dat kunt doen, lees je op de pagina Het Technisch Dossier, wat is dat?

Stap 5 – Stel een Conformiteitsverklaring op en breng de CE-markering aan

Je bent fabrikant van een product. Of je brengt het product op de Europese markt onder jouw handelsnaam. Dan kun je de conformiteitsverklaring zelf opstellen. Het is raadzaam om advies in te winnen bij een deskundige van een adviesbureau als er onduidelijkheden zijn bij het opstellen van de conformiteitsverklaring. Importeurs van producten die gemaakt zijn in landen van buiten de Europese Unie zijn verantwoordelijk voor de Verklaring van Overeenstemming. Als je dus artikelen uit China haalt om die te verkopen op bijvoorbeeld Amazon of Bol.com, dan moet dit echt in je bezit hebben. Vertrouw echter niet blind op jouw leveranciers! Lees hierover ook in het artikel Wat moet ik zelf doen om een Verklaring van Overeenstemming te bemachtigen?

Stap 6 – Denk om voortdurende conformiteit

In tegenstelling tot wat je zou verwachten: deze stap komt op het internet nauwelijks aan bod. Vreemd genoeg is dat zo, want dit is ontzettend belangrijk! De wetgeving gaat namelijk mee met de tijd en met de marktontwikkelingen. Zo heeft het bijvoorbeeld geen zin om wetgeving uit 1995 toe te passen op de huidige generatie mobiele telefoons. Daarom is het voor jou van belang om van de steeds maar veranderende (voor jouw product relevante) wetgeving op de hoogte te blijven. Want als de regelgeving wijzigt, moet je opnieuw controleren of jouw product nog voldoet. Elke keer bij een wijziging in de regels.

Maar hoe weet jij nu wanneer er een richtlijn of verordening gewijzigd wordt? Dat kun je in de officiële publicaties periodiek controleren. Voor veel mensen is dit echter lastig. Daarom kun je er ook voor kiezen om een CE-markering Adviesbureau in de hand te nemen. Dan wordt je op de hoogte gehouden.

Tot slot tref je hier beneden nog enige links naar artikelen en videos. Deze zijn misschien ook interessant voor je.

 

Stappenplan naar CE-markering, doe het zelf. Update-info

De laatste update is gemaakt op vrijdag 7 oktober 2022.

Was this article helpful?

Related Articles