Wat is een conformiteitsverklaring?

“Wat is een conformiteitsverklaring?” Je wilt producten gaan verkopen, al-dan-niet online. Je verdiept je een beetje in de eisen die daar wettelijk voor vastgelegd zijn. Dan kom je deze term vaak tegen. Dit heeft alles te maken met productveiligheid en jouw verantwoording als verkoper.

Conformiteitsverklaring

De EG-conformiteitsverklaring is het document waarin de fabrikant verklaart dat het product voldoet aan de essentiële Europese richtlijnen en de wetten die gaan over productveiligheid. Door de verklaring op te stellen en te ondertekenen, neemt de fabrikant de verantwoordelijkheid voor de conformiteit van het product op zich. Als verkoper moet jij in het bezit zijn van dit ondertekende document.

De EU-conformiteitsverklaring bevat alle relevante informatie over de conformiteit. Dit wil zeggen, “in hoeverre komt de veiligheid van het product overeen met de eisen die gesteld worden?” De EG-verklaring van overeenstemming geeft bijvoorbeeld aan welke EU-wetgeving, geharmoniseerde normen en andere technische specificaties worden nageleefd. Dit document bevat:

  • de productspecificaties,
  • de contactgegevens van de fabrikant of zijn gemachtigde vertegenwoordiger in de Europese Unie, en
  • de verwijzing naar de certificatie-instantie, indien van toepassing.

Niet elk product product indiceer je onder één CE-markeringsrichtlijn. Vaak pas je meerdere richtlijnen toe op hetzelfde product. Heel vaak is er voor elke richtlijn ook een EU-conformiteitsverklaring vereist. Maar het is niet zo dat je daarom meerdere verklaringen moet ondertekenen. Voor jouw product hoeft er maar één te worden opgesteld (indien nodig). Daarin staan alle toegepaste richtlijnen.

Verklaring van Overeenstemming

Een andere term voor conformiteitsverklaring is een “Verklaring van Overeenstemming”. Deze twee begrippen zijn hetzelfde. Aan het verkrijgen van dit document gaat een proces van meerdere stappen vooraf. Dat is het CE-markering proces. Een uitgebreide uitleg daarvan vind je in de ultieme CE-markering Gids. Aan het einde van het CE-markering proces bevestigt de fabrikant dat het product voldoet aan de CE-markering door een verklaring van overeenstemming op te stellen en het CE-merkteken aan te brengen.

De verklaring van overeenstemming is dus een document van één pagina waarin de fabrikant aangeeft aan welke richtlijnen en normen van de EU inzake CE-markering zijn product voldoet. Je geeft de EU-conformiteitsverklaring af voordat je het product in Europa op de markt brengt. Let wel: dit document biedt de eindgebruiker (meestal de consument) geen garanties dat het product helemaal veilig is. Het geeft echter wel aan hoe serieus een fabrikant of importeur bezig is met de veiligheid van zijn of haar producten.

De ondertekening van een conformiteitsverklaring
Na het voltooien van het CE-markering proces tekent de fabrikant een Conformiteitsverklaring ofwel een Verklaring van Overeenstemming.

Wanneer je meer advies nodig heeft over conformiteitsbeoordeling of hoe je een conformiteitsverklaring kunt krijgen, kun je de volgende pagina bezoeken: Verklaring van Overeenstemming. Deze is nu nog in de Engelse taal, binnenkort verschijn het ook in het Nederlands.

Tot slot tref je hier beneden nog enige links naar artikelen en videos. Deze zijn misschien ook interessant voor je.

Wat is een conformiteitsverklaring?“ De laatste update is gemaakt op vrijdag 7 oktober 2022.

Was this article helpful?

Related Articles

Hulp nodig?

Antwoord niet gevonden? Neem contact met ons op.
Neem contact op