1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Productveiligheid
  4. Wie bepaalt of mijn product veilig is?

Wie bepaalt of mijn product veilig is?

“Wie bepaalt of mijn product veilig is?” Het antwoord op deze vraag is heel eenvoudig: dat doe je zelf! 

De veiligheid zelf bepalen

Om dit te kunnen doen, neem je een tweetal stappen:

  1. Voer een risico-analyse uit
  2. Check of jouw product voldoet aan de wettelijk gestelde veiligheidsnormen

De conformiteitsverklaring

Je bent zelf verplicht om aan te tonen of jouw product voldoet aan alle wettelijk gestelde veiligheidseisen. Veel verkopers denken dat dit kan door bijvoorbeeld alleen producten te verkopen waarop een CE-markering aanwezig is. Met CE-markering verklaart de fabrikant onder eigen verantwoordelijkheid dat zijn product voldoet aan alle essentiële eisen van de toepasselijke EU-richtlijn(en). Maar daarmee heb je zelf echter nog niet bepaalt of het product al-dan-niet veilig is. Om dat te doen, vraag je aan jouw leverancier van het product een “Declaration of Conformity”, ofwel een “Conformiteitsverklaring”.

Wanneer je dat document in je bezit hebt, kun je wettelijk aantonen dat jij de veiligheid van het product gecheckt en bepaald hebt. Krijg jij, om wat voor reden dan ook, dit document niet? Dan is de veiligheid hoogstwaarschijnlijk niet onderzocht. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid nu op jou rust om de producten alsnog te onderzoeken, of te laten onderzoeken. Wettelijk gezien bepaal je (of toon je aan) zelf dus of jouw product veilig is.

Uitvoeren van de risico-analyse aangaande de veiligheid van je product
Om uit te vinden of jouw product veilig is, kun je beginnen met een risico-analyse | Foto van Emily Morter op Unsplash

Tot slot tref je hier beneden nog enige links naar artikelen en videos. Deze zijn misschien ook interessant voor je.

Wie bepaalt of mijn product veilig is?  De laatste update is gemaakt op vrijdag 7 oktober 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Hulp nodig?

Antwoord niet gevonden? Neem contact met ons op.
Neem contact op