Wie maakt de conformiteitsverklaring?

Wie maakt de conformiteitsverklaring? Of, anders geformuleerd, wie mag volgens de wet een conformiteitsverklaring maken?

Wie mag de conformiteitsverklaring opstellen?

Een fabrikant of zijn gemachtigde vertegenwoordiger (Authorized Representative, afgekort AR) is wettelijk bevoegd om de verklaring van overeenstemming op te stellen. De verantwoordelijkheid voor de naleving van de verklaring berust enkel en alleen bij de fabrikant.

Wie maakt de conformiteitsverklaring? Doet de fabrikant dat of is het de verkoper? Lees het hier
Wie maakt de conformiteitsverklaring? Doet de fabrikant dat of is het de verkoper? Lees het hier | Foto van Petr Magera op Unsplash

Wat is de verantwoordelijkheid van de distributeur/verkoper?

Je koopt een product in en vervolgens verkoop je het weer. Dan ben je geen fabrikant of een AR. Dan hoef je de conformiteitsverklaring niet op te stellen. Wat wordt er wél van je verwacht?

Allereerst weet je op welke van jouw producten een CE-markering moet worden aangebracht. Verder beschik je over een conformiteitsverklaring indien jouw product die nodig heeft. Ook ben je bekend met de taalvereisten voor de etikettering, de handleiding en eventuele andere, begeleidende informatie. Ook herken je de signalen die er op duiden dat een product niet voldoet aan de eisen. Specifieke informatie vind je in het artikel Verkoper en CE-markering, wat is verplicht?

Tot slot tref je hier beneden nog enige links naar artikelen en videos. Deze zijn misschien ook interessant voor je.

Wie maakt de conformiteitsverklaring? Update-info

De laatste update is gemaakt op vrijdag 7 oktober 2022.

Was this article helpful?

Related Articles